آنالوگ

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC) – برای خودتان رله اس اس آر بسازید

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC)

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC) – برای خودتان رله اس اس آر بسازید در پست قبل مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) را معرفی کردیم. در ادامه پست قبل، امروز مدار رله حالت جامد یا SSR جریان متناوب (AC) را جهت استفاده شما …

توضیحات بیشتر »

مدار رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) – برای خودتان رله اس اس آر بسازید

رله حالت جامد یا SSR جریان مستقیم (DC) با استفاده از ماسفت و اپتوکوپلر

مدار رله حالت جامد یا SSR – برای خودتان رله اس اس آر بسازید پیش از این مقاله ای کامل در مورد آشنایی با ساختمان و کاربرد SSR با عنوان: رله حالت جامد یا SSR چیست؟  را در سایت سیاره الکترونیک منتشر کردیم که مورد توجه بسیاری از دوستان قرار گرفت. از این …

توضیحات بیشتر »